گزارش توسعه زیست بوم ژئوماتیک توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

به نام خدا از طریق لینک زیر می توانید به ویدئو گزارش عملکرد گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توضیحاتی در خصوص روند توسعه زیست بوم فناوری های ژئوماتیک و نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در آن دسترسی پیدا کنید. https://www.apar…

سخنرانی با عنوان توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری ژئوماتیک در ایران (راهبردها و اقدامات)

به نام خدا از طریق لینک زیر می توانید سخنرانی دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس انجمن علمی GIS مازندران در چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین الملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین را مشاهده فرمایید.…