معرفی

انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران با دریافت مجوز تاسیس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 5 آذر 1393 به همت بزرگان عرصه مهندسی نقشه برداری ایران شروع به فعالیت کرد و در راستای اهداف خود اقدام به تاسیس شعبات استانی و منطقه ای نموده است.

استان مازندران با توجه به پتانسیل بالای نیروی انسانی متخصص از استان های پیشرو در زمینه مهندسی نقشه برداری بوده، لذا هیئت مدیره انجمن به پیشنهاد آقای دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری در تیرماه 1397 اقدام به تاسیس شعبه مازندران نموده است. اولین هیئت رئیسه انجمن شعبه مازندران با ترکیب زیر انتخاب شدند:

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری

رئیس انجمن مازندران

دکتر عباس کیانی

دبیر انجمن مازندران

دکتر حمید مطیعیان

خزانه دار انجمن مازندران

ارکان انجمن

ارکان انجمن GIS ایران شامل هیئت موسس، هیئت مدیره و بازرسین به شرح زیر می باشند:

اعضای هیئت موسس انجمن

 • دکتر مهدی مدیری

  (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

 • دکتر علیرضا آزموده اردلان

  (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 • دکتر علی اصغر آل­شیخ

  (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

 • دکتر حمید عبادی

  (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

 • دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

  (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 • دکتر محمدعلی شریفی

  (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 • دکتر محمد ثروتی

  (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 • دکتر مرتضی براری

  (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

 • دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

  (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 • دکتر محمدعلی شریفی

  (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 • دکتر محمد ثروتی

  (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 • دکتر مرتضی براری

  (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

اعضای هیئت مدیره انجمن

 • دکتر مهدی مدیری

  (رئیس هیئت مدیره)

 • دکتر علی اصغر آل شیخ

  (نائب رئیس هیئت مدیره)

 • دکتر رضا آقاطاهر

  (خزانه دار)

 • دکتر نجمه نیسانی سامانی

  (عضو اصلی هیئت مدیره)

 • دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

  (عضو اصلی هیئت مدیره)

 • دکتر محمدعلی شریفی

  (عضو علی البدل هیئت مدیره)

 • دکتر علی محمدپور

  (عضو علی البدل هیئت مدیره)

اعضای بازرسین انجمن

 • دکتر حمید بحیرایی

  (بازرس اصلی)

 • دکتر حمید بحیرایی

  (بازرس اصلی)

دبیر اجرایی انجمن

 • مهندس غلامرضا نورمحمد نصرآبادی