اطلاعات تماس

آدرس
مازندران- بابل- خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- ساختمان عمران- طبقه اول- دفتر انجمن GIS ایران (شعبه مازندران)

تلفن تماس
011-35501540

ایمیل
shomalGIS@gmail.com

فرم تماس