انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی مازندران

مستقر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی مازندران

مستقر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سرفصل فعالیت های انجمن

عناوین فعالیت ها و برنامه های ویژه انجمن GIS ایران (شعبه شمال کشور) موارد زیر می باشد:

·   برگزاری کارگاه های آموزشی GIS و سایر گرایشهای مهندسی ژئوماتیک

·   برگزاری همایش های تخصصی GIS (استانی، منطقه ای و ملی)

·   برگزاری نشست های تخصصی GIS

·   برگزاری جلسات هم اندیشی با فعالان GIS در شمال کشور

·   راه اندازی مجله عملی پژوهشی در زمینه GIS و سایر گرایشهای مهندسی ژئوماتیک

·   مشاوره دانشجویان در زمینه  GIS

·   مشاوره سازمانهای دولتی و خصوصی در زمینه  GIS

·   اجرای پروژه های GIS در سازمانهای دولتی و خصوصی

 

برخی از مزایای عضویت در انجمن

·   به روز رسانی دانش تخصصی اعضاء از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی توسط انجمن و یا با همکاری انجمن با تخفیف ویژه

·  شرکت در همایش ها و گردهمایی های علمی برگزار شده توسط انجمن و یا با همکاری انجمن با تخفیف ویژه

·  اطلاع رسانی به موقع از آخرین اخبار و نوآوری ها و کنفرانس های ملی و بین المللی در زمینه آموزش مهندسی و موارد مرتبط از طریق پست الکترونیکی

·  شرکت در مجمع، داشتن حق رأی و نامزد شدن برای عضویت در هیأت مدیره

·   شرکت در میزگردها و سخنرانی های انجمن

·   اعطای گواهی عضویت فعال در صورت عضویت در گروه های کاری انجمن

·   اعطای کارت عضویت

 

مزایا برای دانشگاهیان:

·    آشنایی با فعالیتهای در زمینه GIS در داخل و خارج کشور

·    مشارکت و تبادل نظر در برنامه های توسعه ای و سیاستهای کلی نظام در زمینه GIS

·    به روز رسانی اطلاعات روز دنیا در زمینه GIS

·    آموزش در زمینه GIS

·    مشارکت در زمینه تحقیقات در GIS

·    گرفتن مشاوره از مشاوران و متخصصان داخلی و بین المللی در زمینه GIS

·    شرکت در همایش های معتبر داخلی با تخفیف ویژه در زمینه GIS