انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی ایران

شعبه مازندران

سرفصل فعالیت های انجمن

عناوین فعالیت ها و برنامه های ویژه انجمن GIS ایران (شعبه شمال کشور) موارد زیر می باشد:

·   برگزاری کارگاه های آموزشی GIS و سایر گرایشهای مهندسی ژئوماتیک

·   برگزاری همایش های تخصصی GIS (استانی، منطقه ای و ملی)

·   برگزاری نشست های تخصصی GIS

·   برگزاری جلسات هم اندیشی با فعالان GIS در شمال کشور

·   راه اندازی مجله عملی پژوهشی در زمینه GIS و سایر گرایشهای مهندسی ژئوماتیک

·   مشاوره دانشجویان در زمینه  GIS

·   مشاوره سازمانهای دولتی و خصوصی در زمینه  GIS

·   اجرای پروژه های GIS در سازمانهای دولتی و خصوصی

 

برخی از مزایای عضویت در انجمن

·   به روز رسانی دانش تخصصی اعضاء از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی توسط انجمن و یا با همکاری انجمن با تخفیف ویژه

·  شرکت در همایش ها و گردهمایی های علمی برگزار شده توسط انجمن و یا با همکاری انجمن با تخفیف ویژه

·  اطلاع رسانی به موقع از آخرین اخبار و نوآوری ها و کنفرانس های ملی و بین المللی در زمینه آموزش مهندسی و موارد مرتبط از طریق پست الکترونیکی

·  شرکت در مجمع، داشتن حق رأی و نامزد شدن برای عضویت در هیأت مدیره

·   شرکت در میزگردها و سخنرانی های انجمن

·   اعطای گواهی عضویت فعال در صورت عضویت در گروه های کاری انجمن

·   اعطای کارت عضویت

 

مزایا برای دانشگاهیان:

·    آشنایی با فعالیتهای در زمینه GIS در داخل و خارج کشور

·    مشارکت و تبادل نظر در برنامه های توسعه ای و سیاستهای کلی نظام در زمینه GIS

·    به روز رسانی اطلاعات روز دنیا در زمینه GIS

·    آموزش در زمینه GIS

·    مشارکت در زمینه تحقیقات در GIS

·    گرفتن مشاوره از مشاوران و متخصصان داخلی و بین المللی در زمینه GIS

·    شرکت در همایش های معتبر داخلی با تخفیف ویژه در زمینه GIS