انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی مازندران

مستقر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی مازندران

مستقر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

معرفی:  

   انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران با دریافت مجوز تاسیس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 5 آذر 1393 به همت بزرگان عرصه مهندسی نقشه برداری ایران شروع به فعالیت کرد و در راستای اهداف خود اقدام به تاسیس شعبات استانی و منطقه ای نموده است. استان مازندران با توجه به پتانسیل بالای نیروی انسانی متخصص از استان های پیشرو در زمینه مهندسی نقشه برداری و GIS بوده، لذا هیئت مدیره انجمن به پیشنهاد آقای دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری در تیرماه 1397 اقدام به تاسیس شعبه مازندارن نموده است. اولین هیئت رئیسه انجمن شعبه مازندارن با ترکیب زیر انتخاب شدند:

     رئیس انجمن مازندران:  دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری

           دبیر انجمن مازندران: دکتر عباس کیانی

           خزانه دار انجمن مازندران: دکتر حمید مطیعیان

 

      ارکان انجمن GIS ایران شامل هیئت موسس، هیئت مدیره و بازرسین به شرح زیر می باشند:

اعضای هیئت موسس انجمن:

 دکتر مهدی مدیری (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

·       دکتر علیرضا آزموده اردلان (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

دکتر علی اصغر آل­شیخ (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

 دکتر حمید عبادی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

 دکتر حسنعلی فرجی سبکبار (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 دکتر محمدعلی شریفی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 دکتر محمد ثروتی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 دکتر مرتضی براری (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

 دکتر نجمه نیسانی سامانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 دکتر علی سعیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع))

 دکتر رضا آقاطاهر (سازمان جغرافیایی کشور)

 

اعضای هیئت مدیره انجمن:

 دکتر مهدی مدیری (رئیس هیئت مدیره)

 دکتر علی اصغر آل شیخ (نائب رئیس هیئت مدیره)

 دکتر رضا آقاطاهر (خزانه دار)

 دکتر نجمه نیسانی سامانی (عضو اصلی هیئت مدیره)

 دکتر حسنعلی فرجی سبکبار (عضو اصلی هیئت مدیره)

 دکتر محمدعلی شریفی (عضو علی البدل هیئت مدیره)

 دکتر علی محمدپور (عضو علی البدل هیئت مدیره)

 

اعضای بازرسین انجمن:

 دکتر حمید بحیرایی (بازرس اصلی)

 دکتر حمید عنایتی (بازرس علی البدل)

 

 

دبیر اجرایی انجمن:

 مهندس غلامرضا نورمحمد نصرآبادی